LV | RU | EN
Studijai Logo
Mācību programmas

Mūsu skolā pieejamas šādas apmācības programmas:

1.
Frizieris – universāls – (960.st.) paredzēta interesentiem bez priekšzināšanām, lai iegūtu dāmu un kungu friziera darba iemaņas.
Mācības notiek 5x nedēļā – 10 mēnešu garumā, dienas nodaļā.
Mācību programmā papildus tiek iekļauts priekšmets Dekoratīvās kosmētikas pamati.
Iepriekšējā izglītība – pamatizglītība.
Tiek piešķirta kvalifikācija – Frizieris,2 (otrais) profesionālās apmācības līmenis

2. Frizieris – universāls – (640.st.)
Mācības notiek 2x nedēļā – 10 mēnešu garumā dienas nodaļā no 10.00 līdz 15.00.
(Ja interesentam ir iepriekš nepabeigta profesionālā izglītība, ir iespēja iegūt zināšanas īsākā laikā – 6 mēnešos).
Iepriekšējā izglītība – pamatizglītība.
Tiek piešķirta kvalifikācija – Frizieris, 2 (otrais) profesionālās apmācības līmenis

3. Frizūru modelētājs – (960. st.)
Plaša profila frizieris, vizāžista darbu tehnoloģijas.
Mācības notiek 5x nedēļā – 10 mēnešu garumā, dienas nodaļā.
Iepriekšējā izglītība – vidējā izglītība.
Tiek piešķirta kvalifikācija - Frizūru modelētājs, 3 (trešais) profesionālās apmācības līmenis

4. Pilnveide frizieriem – (320.st.) akreditēta apmācības programma, kvalifikācijas paaugstināšanas kurss frizieriem, kas būtiski atvieglo jaunāko tehnoloģiju apgūšanu frizieriem pēc pārtraukuma darbā, kā arī jaunajiem speciālistiem darba gaitas uzsākot. Pie mums mācās frizieri, kas paralēli arī veiksmīgi strādā.
Mācības notiek 3x nedēļā – 3 mēnešu garumā, dienas nodaļā.

Tiek izsniegta pilnveides apliecība.

Šī programma periodiski tiek piedāvāta arī bezdarbniekiem.

5. Pilnveide frizieriem – (160.st.) akreditēta apmācības programma, kvalifikācijas paaugstināšanas kurss frizieriem, kas būtiski atvieglo jaunāko tehnoloģiju apgūšanu frizieriem pēc pārtraukuma darbā, kā arī jaunajiem speciālistiem darba gaitas uzsākot. Pie mums mācās frizieri, kas paralēli arī veiksmīgi strādā.
Mācības notiek 3x nedēļā – 1 mēnešu garumā, dienas nodaļā.
Tiek izsniegta pilnveides apliecība.
Šī programma periodiski  tiek piedāvāta arī bezdarbniekiem.

6. Nagu kopšanas speciālists - (480.st.) programma paredzēta manikīra, nagu dizaina un pedikīra darbu apgūšanā.
Mācības notiek 3x nedēļā dienas un vakara laikā pēc izvēles.
Tiek piešķirta kvalifikācija – Nagu kopšanas speciālists, 2 (otrais) profesionālās apmācības līmenis.

7. Vizāžists – (640 st.) programma paredzēta dekoratīvās kosmētikas darbu un vizuālā tēla pamatu apgūšanā.
Mācības notiek 3x nedēļā dienas un vakara laikā pēc izvēles.

Tiek piešķirta kvalifikācija – Vizāžists, 2 (otrais) profesionālās apmācības līmenis.


8. Vizāžas darbu tehnoloģijas – (320 st.) akreditēta pilnveides apmācības programma interesentiem t.sk. frizieriem.
Mācības notiek 3x nedēļā – 3 mēnešu garumā, dienas nodaļā.
Tiek izsniegta pilnveides apliecība.

9. Vizāžas darbu tehnoloģijas – (160 st.) akreditēta pilnveides apmācības programma interesentiem t.sk. frizieriem
Mācības notiek 3x nedēļā – 2 mēnešu garumā, dienas nodaļā.
Tiek izsniegta pilnveides apliecība.


Pēc skolas beigšanas, labākajiem tiek piedāvāts darbs salonos.